Warszawa, 28 kwietnia 1993 r.
nasze ref.: WG/AG/AP

R E F E R E N C J E


            Raiffeisen-Centrobank S.A. w Warszawie zaświadcza, iż P.P.H.U. "BASTA" z siedzibą w Warszawie, ul. Cypryjska 2, wykonywała adaptację pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Banku PCB SA.

            Prace wykonane przez w/w firmę przedstawiają wysoką jakość i nie budzą zastrzeżeń Banku jako zleceniodawcy.

            Zdaniem Banku RCB SA firma "BASTA" wywiązuje się z powierzonych zadań i  możemy polecić ją jako wysokiej klasy partnera.


PL-00-695 WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 50, "UNITRA-BUILDING"
TEL. 6250440, 6250596, 6250540, TELEX 814329, 814872, FAX 6282097, 6250736