ul. M. Kasprzaka 22, 01-211 Warszawa ° Centrala: 32 46 31 ÷ 36
Fax: 32 46 39 Tlx: 82 41 29 KBSA PL
Komertel nr 39 12 04 06


Warszawa, 1993.04.27

 
 DOA/99/93
 
 

R E F E R E N C J E

P.P.H.U. "BASTA" z siedzibą w Warszawie, ul. Cypryjska 2 wykonała remont kapitalny budynku przy ul. Kondratowicza 35 w Warszawie, polegający na zmianie funkcji obiektu - z docelowym przeznaczeniem na II Oddział Kredyt Banku S.A..

Roboty zrealizowane przez firmę "BASTA" odznaczają się solidnością i dobrą jakością.

Naszym zdaniem firma "BASTA" spełnia wymagania Inwestorów i polecamy ją jako partnera solidnego, oferującego przy tym wysoką jakość prac.